Index of /GenomesToFields_2014_2017_v1/G2F_Planting_Season_2017_v1/ on iplant

Parent collection

NameSizeOwnerLast modified
a._2017_hybrid_phenotypic_data/ndeleon2020-02-20 15:05
b._2017_weather_data/ndeleon2020-02-20 15:05
c._2017_soil_data/ndeleon2020-02-20 15:05
d._2017_genotypic_data/ndeleon2020-02-20 15:05
z._2017_supplemental_info/ndeleon2020-02-20 15:05
G2F_Planting_Season_2017_v1_readme.txt2.9Kndeleon2020-06-25 10:52