Index of /GenomesToFields_2014_2017_v1/G2F_Planting_Season_2016_v2/ on iplant

Parent collection

NameSizeOwnerLast modified
a._2016_hybrid_phenotypic_data/ndeleon2020-02-20 15:05
b._2016_weather_data/ndeleon2020-02-20 15:05
c._2016_soil_data/ndeleon2020-02-20 15:05
z._2016_supplemental_info/ndeleon2020-02-20 15:05
G2F_Planting_Season_2016_v1_readme.txt2.0Kndeleon2020-06-25 10:53