Index of /GenomesToFields_2014_2017_v1/G2F_Planting_Season_2015_v2/ on iplant

Parent collection

NameSizeOwnerLast modified
a._2015_hybrid_phenotypic_data/ndeleon2020-02-20 15:05
b._2015_weather_data/ndeleon2020-02-20 15:05
c._2015_inbred_phenotypic_data/ndeleon2020-02-20 15:05
d._2015_soil_data/ndeleon2020-02-20 15:05
z._2015_supplemental_info/ndeleon2020-02-20 15:05
G2F_Planting_Season_2015_v2_readme.txt2.2Kndeleon2020-06-25 10:56