Index of /GenomesToFields_2014_2017_v1/G2F_Planting_Season_2014_v4/ on iplant

Parent collection

NameSizeOwnerLast modified
a._2014_hybrid_phenotypic_data/ndeleon2020-02-20 15:05
b._2014_weather_data/ndeleon2020-02-20 15:05
c._2014_inbred_phenotypic_data/ndeleon2020-02-20 15:05
z._2014_supplemental_info/ndeleon2020-02-20 15:05
G2F_Planting_Season_2014_v4_readme.txt1.7Kndeleon2020-06-25 10:55